Zaznacz stronę

Kapituła Atlasa Idei wręczyła wyróżnienia za 2019 rok. Odbyło się to tradycyjnie w czasie Weekendu Kapitalizmu.

Nagroda jest swoistym Oscarem środowiska wolnościowego, przyznawana osobom, które najbardziej przysłużyły się popularyzacji idei wolnego rynku. Atlas przyznawany jest corocznie w kategorii promotor oraz przedsiębiorca.

W tym roku wyróżnieni zostali:

Arkadiusz Regiec za sukcesy na polu biznesowym oraz wzmacnianie sprawczości jednostek poprzez wdrażanie w życie nowoczesnych metod finansowania, w oparciu o ideę wolności i niezależności

Mateusz Machaj w wyrazie uznania za konsekwentną, uczciwą i okraszoną sukcesami pracę na rzecz edukacji ekonomicznej opartej o rozsądek, wolność i indywidualizm człowieka

Dodatkowo, Kapituła zadecydowała o przyznaniu Honorowego Atlasa Idei dla Centrum im. Adama Smitha w wyrazie szacunku za 30 lat konsekwentnej pracy na rzecz popularyzacji oraz wcielania w życie idei wolnego rynku, przedsiębiorczości i odpowiedzialnego społeczeństwa.

W skład Kapituły Atlasa Idei wchodzą:

-Prezes Centrum Kapitalizmu Tomasz Kołodziejczuk
-Profesor Robert Gwiazdowski
-Maciej Ziółkowski
-Łukasz Warzecha
-Piotr Litwiński

Obraz może zawierać: 1 osoba, broda
Przemówienie Arkadiusza Regieca po otrzymaniu nagrody

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją i tekst
Przekazanie na ręce Marcina Zielińskiego nagrody dla nieobecnego Mateusza Machaja