Zaznacz stronę

Marzymy o świecie wolnych i bogatych ludzi.
Afirmujemy jego przyczynę.

Nasze projekty

Zobacz, za czym stoimy.

Od lat wiele środowisk na świecie prowadzi „walkę” o docenienie głównej przyczyny dobrobytu, pokoju i poprawy jakości życia – wolności człowieka. Centrum Kapitalizmu stara się wspierać te działania, promując i uczestnicząc w akcjach naszych partnerów oraz prowadząc własne projekty.

Kliknij na nazwę projektu, aby dowiedzieć się więcej.

Weekend Kapitalizmu

„Marzymy o świecie wolnych i bogatych ludzi. Afirmujemy jego przyczynę”

Organizujemy najbardziej popularną konferencję edukacyjno-networkingową dotyczącą wolności i praw człowieka, przedsiębiorczości i wolnego rynku. Na jednej scenie gościmy m.in. prof. Gwiazdowskiego, prof. Balcerowicza, dra Machaja, dra Yarona Brooka oraz większość wolnościowych organizacji i ich sympatyków w Polsce.

Tegoroczna konferencja (2020) odbędzie się najprawdopodobniej w październiku, w Warszawie

Obiektywizm.pl

Centrum Obiektywizmu w Polsce – radykalnego i spójnego systemu filozoficznego stworzonego przez Ayn Rand. Tak zwany „racjonalny egoizm” lub „filozofia życia na Ziemi” daje niezaprzeczalne podwaliny ideowe pod moralne istnienie wolnych społeczeństw, mając na uwadze rozsądne podejście do rzeczywistości oraz życie i szczęście jednoski.

Piszemy oraz tłumaczymy treści publikowane na naszym portalu, fanpage, kanale Youtube; Prowadzimy wykłady filozoficzne oraz uczestniczymy w debatach i konferencjach; Organizujemy społeczność sympatyków Obiektywizmu, komentujemy i dyskutujemy o ideach, polityce i kulturze. 

Wolnościowy Underground

Organizujemy imprezy, wystawiamy sztukę, tworzymy zina, gramy w piłkę nożną, budujemy platformę blogową. Alternatywna walka o kulturę wolnościową i tworzenie własnej subkultury, społeczności czerpiącej frajdę z wolności.

Świetlica Wolności

Dzięki inicjatywie oraz finansowaniu Warsaw Enterprise Instiute, a pod naszą opieką, w samym środku Warszawy powstał Freedom Lounge – Świetlica Wolności.
Jest to trzypoziomowy bar z przekąskami i alkoholem, centrum społecznościowo-kulturalne, wolnościowe miejsce spotkań, w którym działają i ścierają się idee.

Vlog-seria: Obalanie mitów

Seria krótkich filmików wideo reżyserowana przez blogera Tomasza Agenckiego. W każdym odcinku rozprawiamy się z jednym zagadnieniem, które albo nie jest przedstawiane należycie, albo wręcz rzeczywistość jest rażąco przeciwna przyjętym założeniom.

Antidiotum to rodzaj prześwietlenia mitów dominujących w mediach, blogosferze i pogaduszkach przy kawie.

Seminarium filozoficzne

We współpracy z The Ayn Rand Institute oraz Balkan Objectivist Centre organizujemy dwumiesięczny kurs z filozofii obiektywizmu oraz umiejętności miękkich przydatnych w aktywizmie na rzecz indywidualizmu.

Statuetki "Atlas"

Raz w roku, podczas Weekendu Kapitalizmu, przyznajemy honorowe wyróżnienia osobom zasłużonym w promocji i stosowaniu idei wolności oraz przedsiębiorczości w Polsce. Dotychczasowymi laureatami są dziennikarz Łukasz Warzecha oraz biznesmen Piotr Litwiński.

Zaproponuj projekt lub
dołącz do istniejącego!

Wydarzenia edukacyjno-networkingowe

Poza Weekendem Kapitalizmu, w ciągu roku organizujemy spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów z Polski i zagranicy. W 2016 roku zorganizowaliśmy (nie)sławną debatę „Kapitalizm vs Socjalizm”. Do tej pory w naszych wydarzeniach wzięło udział ponad 1200 osób z kilkunastu krajów oraz organizacji.
Ponadto, aranżujemy spotkania towarzyskie dla sympatyków kapitalizmu (grill, cocktail party, AirSoftGun, wyjścia na strzelnicę).

Udział w debatach i konferencjach

Na zaproszenie organizatorów, z chęcią przedstawiamy nasze stanowiska podczas różnego typu konferencji, paneli czy debat.

Współpracują z nami reprezentanci partnerskich organizacji oraz niezależni eksperci. Podejmowane tematy to m.in.: ekonomia wolnego rynku, moralność kapitalizmu, filozofia wolności, rozwój gospodarczy, rola państwa w gospodarce, nierówności, kryptowaluty.

Warsaw Coalition Meetings

Dzięki inicjatywie oraz uprzejmości Warsaw Enterprise Institute, bierzemy udział oraz koordynujemy kwartalne spotkania liderów organizacji wolnościowych w ramach międzynarodowej sieci Coalition Leaders Forum.

Celami spotkań Warsaw Coaliton Meeting są: wymiana informacji o działaniach podejmowanych przez uczestników Koalicji oraz pozyskiwanie partnerów do wybranych projektów. Podczas spotkań nie narzekamy, nie spieramy się, ale poszukujemy obszarów współpracy – budujemy koalicje. 

Udział w spotkaniu możliwy jest tylko na podstawie indywidualnego zaproszenia. Spotkania mają charakter off the record, podczas spotkania każdy uczestnik zabiera głos i prezentuje swoje działania i projekty podejmowane obecnie i planowane w najbliższej przyszłości.

Występy i publikacje w mediach

W miarę możliwości prezentujemy działania Centrum oraz promujemy idee, które za nim stoją w mediach tradycyjnych oraz online. Przez niedługi okres czasu mogliśmy się pochwalić kolumną w tygodniku „Wprost”.

European Students For Liberty

Największa studencka organizacja wolnościowa na świecie ma swoich przedstawicieli również w naszym kraju. Polska sieć SFL działa już ponad 5 lat, ma na koncie 3 regionalne konferencje, 5 mniejszych wydarzeń oraz 10 wykształconych liderów. Pomagamy włączyć się w sieć ESFL.

Guerilla marketing / Street propaganda

Produkujemy oraz dystrybujemy wlepki, ulotki i gadżety kapitalistyczne, manifestujące przywiązanie do wolnościowych idei.

Wspieranie zaprzyjaźnionych inicjatyw

Promujemy inicjatywy naszych partnerów, o ile są zbieżne z naszymi celami. Pomagamy naszym sympatykom znaleźć pracę, partnera do współpracy, gazetę publikującą ich teksty.

W planach

Podcast filozoficzny
Platforma blogowa
Minigra internetowa

Jeśli masz pytania odnośnie do naszych projektów…
Jeśli chciał(a)byś nawiązać współpracę…

skontaktuj się z nami

11 + 6 =

Obsługę mailingu zapewnia: