Zaznacz stronę

o nas

Powstałe w 2017 roku Centrum stawia sobie za zadanie robienie „dobrego PR” dla kapitalizmu – systemu politycznego, który uważamy za nie tylko praktyczny ekonomicznie, ale również moralny sposób na organizację społeczeństwa, oparty wyłącznie o nieprzymuszone interakcje między wolnymi ludźmi.

Wierząc w słuszność teorii zmian społecznych wg Ayn Rand oraz Friedricha von Hayeka, kierujemy naszą misję do środowisk „nowych intelektualistów”, próbując aktywnie działać na wielu płaszczyznach życia społecznego: w biznesie, organizacjach pozarządowych, mediach, uniwersytetach oraz w 'podziemiu’.

Manifestujemy, networkujemy i jednoczymy ruch wolnościowy w Polsce.
Sprzeciwiamy się ingerencji państwa w życie obywateli.
Bronimy przedsiębiorczości na gruncie moralnym.
Robimy dobry PR dla kapitalizmu.

Wolność jednostki

Człowiek jest celem samym w sobie, nie środkiem do celów innych ludzi. Nie należy do żadnego innego człowieka ani instytucji; powinien móc decydować o swoim życiu.

Prawa człowieka

Każdy człowiek posiada pełne prawo do swojego życia oraz do jego podtrzymywania poprzez wolność decyzji oraz prawo własności – nie implikuje to jednak roszczeń wobec innych ludzi.

Nieinicjowanie przemocy

Podstawą wszelkich interakcji międzyludzkich powinna być dobrowolność, a najważniejszą etyczną normą je regulującą – zasada nieinicjowania przemocy.

Moralny system społeczny

Organizacja społeczeństwa w oparciu o wolność i prawo do życia, to wolnorynkowy kapitalizm, opierający interakcje ludzkie na dobrowolności i dostarczający społeczeństwu dobrobyt.

Misja Centrum realizowana jest przez:

  • koordynację niezależnych projektów edukacyjnych, marketingowych, networkingowych oraz lobbingowych
  • współpracę oraz promocję przy projektach organizacji partnerskich
  • zakulisowe wspieranie jednostek oraz środowisk wolnościowych
  • aktywność w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych
  • udział w konferencjach i debatach
  • tworzenie oraz promocję treści edukacyjnych

nasi przyjaciele

Zarząd Centrum

Tomasz Kołodziejczuk

Założyciel i prezes Centrum Kapitalizmu,
analityk danych, przedsiębiorca idei

Mateusz Błaszczyk

Redaktor naczelny i ekspert Obiektywizm.pl,
językoznawca i historyk

Ziemowit Gowin

Wiceprezes Centrum Kapitalizmu,
doktorant filozofii UW

Dołącz do nas
w działaniach przeciwko zniewoleniu!

Jeśli masz pytania odnośnie do naszych projektów…
Jeśli chciał(a)byś nawiązać współpracę…
Jeśli zależy Ci na wolności osobistej i gospodarczej…

Skontaktuj się z nami:

15 + 2 =

Obsługę mailingu zapewnia: