Zaznacz stronę

o nas

Powstałe w 2017 roku Centrum stawia sobie za zadanie robienie „dobrego PR” dla kapitalizmu – systemu politycznego, który uważamy za nie tylko praktyczny ekonomicznie, ale również moralny sposób na organizację społeczeństwa, oparty wyłącznie o nieprzymuszone interakcje między wolnymi ludźmi.

Wierząc w słuszność teorii zmian społecznych wg Ayn Rand oraz Friedricha von Hayeka, kierujemy naszą misję do środowisk „nowych intelektualistów”, próbując aktywnie działać na wielu płaszczyznach życia społecznego: w biznesie, organizacjach pozarządowych, mediach, uniwersytetach oraz w 'podziemiu’.

Manifestujemy, networkujemy i jednoczymy ruch wolnościowy w Polsce.
Sprzeciwiamy się ingerencji państwa w życie obywateli.
Bronimy przedsiębiorczości na gruncie moralnym.
Robimy dobry PR dla kapitalizmu.

Wolność człowieka

Człowiek jest celem samym w sobie, nie środkiem do celów innych ludzi. Nie należy do żadnego innego człowieka ani instytucji; powinien móc decydować o swoim życiu.

Prawa człowieka

Każdy człowiek posiada pełne prawo do życia oraz do jego podtrzymywania, poprzez wolność decyzji oraz prawo własności – nie implikuje to jednak roszczeń wobec innych ludzi.

Nieinicjowanie przemocy

Organizacja społeczeństwa w oparciu o wolność i prawo do życia, to wolnorynkowy kapitalizm, eliminujący przemoc z relacji międzyludzkich i opierający je na dobrowolności.

Moralny system społeczny

Podstawą wszelkich interakcji międzyludzkich powinna być dobrowolność, a najważniejszą etyczną normą je regulującą – zasada nieinicjowania przemocy.

Misja Centrum realizowana jest przez:

koordynację własnych projektów edukacyjnych, marketingowych oraz formacyjnych –

współpracę oraz promocję przy projektach organizacji partnerskich –

zakulisowe wspieranie jednostek oraz środowisk wolnościowych –

aktywność w mediach oraz mediach społecznościowych –

udział w konferencjach i debatach –

tworzenie oraz promocję treści –

nasi partnerzy

Zarząd Centrum

Tomasz Kołodziejczuk

Założyciel i prezes Centrum Kapitalizmu,
analityk danych, przedsiębiorca idei

Mateusz Błaszczyk

Redaktor naczelny i ekspert Obiektywizm.pl,
językoznawca i historyk

Ziemowit Gowin

Wiceprezes Centrum Kapitalizmu,
doktorant filozofii UW

Włącz się w działania
przeciwko zniewoleniu!

Jeśli masz pytania odnośnie do naszych projektów…
Jeśli chciał(a)byś nawiązać współpracę…

skontaktuj się z nami